Strona główna  //  Aktualności  //  „Kościół Łaski w Kamiennej Górze”

Od dzisiaj (poniedziałek, 26 listopada) w Muzeum Tkactwa można kupić publikację autorstwa Barbary Skoczylas-Stadnik pt. „Kościół Łaski w Kamiennej Górze”. Książka powstała z okazji jubileuszu 300-lecia położenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła Łaski
w Kamiennej Górze. Zawiera historię kościoła od 1709 do 1945. Publikacja ma charakter okolicznościowy, nie wyczerpuje tematu, jest tylko przyczynkiem do dalszych badań nad tym tematem.

W książce został przedstawiony bardzo bogaty materiał ilustracyjny, pozyskany z różnych źródeł: z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, z Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, z Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego, Archiwum Państwowego we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze oraz Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Warto zwrócić uwagę na fotografie przedstawiające elementy pierwotnego wyposażenia kościoła Łaski, które zostało wywiezione w latach 50. XX stulecia do Warszawy i znajduje się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Osobne miejsce w publikacji zajmuje Biblioteka Wallenberga i Gabinet Osobliwości. Na uwagę zasługują też krótkie biogramy duchownych parafii ewangelickiej oraz ich portrety.

Do góry