Strona główna  //  Aktualności  //  Konkurs „Zielnik laboranta”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMIN KONKURSU „ZIELNIK LABORANTA”


1.    Organizatorem konkursu jest Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze Plac Wolności 11, 58-400 Kamienna Góra.
2.    W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych znajdujących się na terenie powiatu kamiennogórskiego.

3.    CELE KONKURSU:
•    zachęcenie młodzieży do poznawania flory ojczystej oraz środowiska przyrodniczego swojej najbliższej okolicy,
•    wykształcenie umiejętności naukowego sposobu gromadzenia informacji o roślinach,
•    rozbudzenie ciekawości przyrodniczej i wrażliwości na piękno przyrody,
•    pogłębienie świadomości uczniów na temat wskaźnikowej roli roślin,
•    zachęcenie nauczycieli do przekazywania uczniom głębokiego waloru edukacyjnego tkwiącego w tworzeniu zielnika.

4.    UCZESTNICTWO:
•    udział w konkursie mogą brać uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci z klas I-III i dzieci z klas IV-VI,
•    uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne,
•    przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na jego warunki,
•    przystąpienie do konkursu jest rozumiane jako zgoda na publikowanie danych osobowych, które będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby konkursu, a uczestnicy będą mieli wgląd w swoje dane,
•    nie można przenosić praw do uczestnictwa i nagród na inne osoby.

5.    ZASADY KONKURSU:
•    Termin nadsyłania prac konkursowych upływa w dniu 21 października 2013 r. Prace nadesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą oceniane.
•    Prace należy przysyłać pocztą na adres: Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, Plac Wolności 11, 58-400 Kamienna Góra lub dostarczyć osobiście do siedziby muzeum.
•    Do pracy musi być dołączona dokładna informacja o uczestniku (adres elektroniczny, pocztowy, ew. telefon).
•    Praca powinna zawierać minimum 10 arkuszy zielnikowych.
•    Arkusz zielnikowy (np. z kartonu, brystolu) musi mieć format minimum A4.
•    Prace zgłoszone do konkursu nie będą odsyłane do autorów.
•    Zielnik powinien zawierać: liście, gałązki z liśćmi różnych gatunków drzew, krzewów i ziół występujących w najbliższej okolicy,
z pominięciem drzew owocowych uprawianych przez człowieka, np. wiśnia, śliwa, grusza, jabłoń.
•    Uczniowie przygotowują zielnik w następujący sposób:
- zbieranie roślin,
- suszenie roślin (np. pomiędzy stronami książki),
- wklejanie roślin na kartki do albumu oraz oznaczanie gatunku (można również umieścić dodatkowe informacje, jak np. krótką charakterystykę roślin).
•    Nie wolno zrywać:
1.    roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem
2.    żadnych roślin rosnących w parkach narodowych i rezerwatach przyrody
3.    roślin ze stanowisk, gdzie znajduje się jedynie kilka egzemplarzy danego gatunku i zbiór może istotnie wpłynąć na ich populację
•    Organizator zastrzega sobie prawa do zachowania i nieodpłatnego wykorzystania prac konkursowych.
•    Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 28 października 2013 r. na stronie internetowej www.muzeumtkactwa.pl. i oficjalnym profilu muzeum na facebooku. Zwycięzców konkursu powiadomimy także pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

6. NAGRODY:
•    Autorzy wszystkich nadesłanych prac zostaną wymienieni na stronie internetowej www.muzeumtkactwa.pl. i oficjalnym profilu muzeum na facebooku wraz z prezentacją najlepiej wykonanych przez nich arkuszy zielnikowych.
•    Zwycięzcy poszczególnych kategorii (dzieci z klas I-III i dzieci z klas IV-VI) dodatkowo otrzymają nagrody rzeczowe.
•    Nagrody zostaną wysłane pocztą lub będzie je można odebrać osobiście w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze Plac Wolności 11, 58-400 Kamienna Góra.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu:
Joanna Rzepka (Jarecka) i Michał Stołpiec: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub  tel. (75) 744 22 75.

JR

Do góry