Strona główna  //  Aktualności  //  Heimatstube z Wolfenbüttel

W najbliższy piątek, 4 października, w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbędzie się uroczyste przekazanie zbioru eksponatów z Heimatstube z Wolfenbüttel. W tym mieście po II wojnie światowej osiedlili się dawni mieszkańcy Kamiennej Góry. Już w roku 1950 powstała w tam idea nawiązania partnerskich kontaktów miast Wolfenbüttel - Kamienna Góra. Inicjatorem nawiązania współpracy między tymi miastami był Edelhard Rock (1908-1985), do 1938 roku wydawca gazety Schömberger Stadtblatt w Chełmsku. Od 1951 roku nasze miasta stały się oficjalnie partnerskimi. Edelhard Rock był inicjatorem powstania czasopisma Schlesischer Gebirgsbote oraz jego redaktorem, wydawanego do dziś na temat historii Kamiennej Góry i Ziemi Kamiennogórskiej.


W Wolfenbüttel znajduje się tablica wskazująca kierunek Berlin, Wrocław i Kamienna Góra, na wiatrowskazie wieży ratusza umieszczony jest herb Kamiennej Góry, a w ratuszu znajduje się witraż z herbem Kamiennej Góry. Szkole Zawodowej w Wolfenbüttel nadano imię Carla Gottharda Langhansa. W 1953 roku na Landeshuter Platz poświęcono w Wolfenbüttel pomnik.

W zamku w Wolfenbüttel nauczyciel Münzer oraz Edelhard Rock założyli Landehuter Heimatstube. Eksponaty do Izby Regionalnej przekazali  dawni mieszkańcy Kamiennej Góry.  Każdy eksponat   posiada nie tylko wartość historyczną, lecz także sentymentalną, jest pamiątką związaną z historią konkretnej rodziny niemieckiej ze Śląska. Zgromadzone od 1978 do 2012 zbiory w Heimatstube w Wolfenbüttel zostały w 2013 roku przekazane nieodpłatnie do Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.

Zapowiedź tego przekazania pojawiła się już w roku 2008 latem, podczas remontu kapitalnego Muzeum  Tkactwa, w czasie spotkania w muzeum pana Wolfganga Kraus oraz  dyrektora muzeum. Dbałość o pielęgnowanie przeszłości miasta i regionu oraz propagowanie tej wiedzy historycznej jest jednym z najważniejszych zadań muzeum, które bazuje na zbiorach dawnego, niemieckiego muzeum regionalnego, którego pierwszym dyrektorem był nauczyciel Ernst Kunick. Po wojnie pierwszym dyrektorem został pan Stanisław Sabak.

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze wzbogaca zbiory przejęte po wojnie, opracowuje je, konserwuje i organizuje wystawy i upowszechnia wiedzę na temat historii regionu. Przez dwa tygodnie w Muzeum Tkactwa będzie trwać ekspozycja pamiątek z Heimatstube z Wolfenbüttel. 

4 października 2013 nastąpi oficjalne przekazanie eksponatów z Heimatstube w Wolfenbüttel do zbiorów Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze w obecności burmistrza miasta Wolfenbüttel, Thomasa Pincka, burmistrza Kamiennej Góry, Krzysztofa Świątka oraz delegacji niemieckiej z miasta partnerskiego Wolfenbüttel.

Dar jest duży, obejmuje eksponaty, które wzbogacą dział historii, dział tkactwa, dział sztuki i bibliotekę. Wśród gości będzie pan Rainer Rauhut z Rottenbuch, który przekazał do zbiorów Muzeum bardzo cenne grafiki przedstawiające panoramy Kamiennej Góry (m.in. J.G. Merza według Wernera Tablicę VI Scenographia Urbium Silesiae, 1738, Tittela, Scholza, Endlera), kościół Łaski w Kamiennej Górze, plan bitwy pod Kamienną Górą 23 VI 1760 roku oraz scenę tej bitwy, plan miasta, mapę geologiczną z lat 1891-1907 oraz reklamę fabryki tekstylnej Grünfelda w Kamiennej Górze.             
                       

  • PA022220
  • herby miast
  • PA022223
  • PA022221
  • PA022219
  • PA022222

Simple Image Gallery Extended

JR

Do góry