Strona główna  //  Aktualności  //  Serwetkowy konkurs 2019

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze zaprasza wszystkich zajmujących się szydełkowaniem, haftem, koronką, tkactwem lub innymi technikami włókienniczymi do udziału w konkursie na ręcznie wykonaną serwetkę. Prace należy nadesłać lub dostarczyć do Muzeum w Kamiennej Górze do 30 kwietnia 2019 roku.

 

 

 

Regulamin konkursu „Serwetki 2019” na ręcznie wykonaną serwetkę

1. Konkurs jest organizowany przez Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.

2. Konkurs na ręcznie wykonaną serwetkę ma na celu kultywowanie tradycji, kształtowanie świadomości regionalnej, aktywizowanie miejscowych rękodzielników, wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej.

3. W konkursie mogą wziąć udział osoby powyżej 15 roku życia.

4. Każdy uczestnik może wystawić do konkursu jedną lub dwie prace.

5. Uczestnik konkursu zobowiązuje się wypełnić i przesłać do organizatora kartę zgłoszenia oraz podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Serwetka musi być pracą wykonaną ręcznie, samodzielnie.

7. Serwetka może być wykonana dowolną techniką włókienniczą: koronka (np. szydełkiem, na drutach, klockowa, igłowa, frywolitka), różne rodzaje haftów (np. płaski, richelieu, krzyżykowy), wyroby tkane, serwety plecione (np. wiązane, makramowe), filcowe, techniki własne.

8. Długość lub średnica serwetki nie powinna przekraczać 1 metra.

9. Oceny dokonuje Komisja powołana przez organizatora.

10. Ocenie podlegał będzie wzór serwetki, technika wykonania, walory artystyczne rękodzieła.

11. Do każdej serwetki należy dołączyć (dobrze przymocować do spodniej strony serwety) metryczkę z  imieniem  i nazwiskiem autora, adresem zamieszkania oraz numerem telefonu. Jeżeli serweta wykonana została według autorskiego projektu, należy informację umieścić na metryczce. Zgłaszający prace do konkursu mogą skorzystać z formularza karty zgłoszeniowej umieszczonego na stronie internetowej Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Kartę można wysłać lub złożyć wraz ze zgłaszanymi pracami. Niezależnie od przesłania wypełnionej karty, do każdej serwety obowiązkowo należy dołączyć metryczkę z wymaganymi danymi.

12. Opisane i zapakowane prace prosimy dostarczyć  lub przesłać  pocztą (z dopiskiem na kopercie Serwetki 2019) do Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, pl. Wolności 11, 58 400 Kamienna Góra. 

13. Prace konkursowe należy złożyć do 30.04.2019 r. W przypadku prac przesyłanych pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, decyduje data nadania przesyłki.

14. Informacje na temat konkursu można uzyskać: nr telefonu 75 744 22 75, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

15. Autorzy najwyżej ocenionych prac zostaną nagrodzeni. 

16. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu i terminie uroczystości wręczenia nagród.

17. W Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze  zostanie zorganizowana wystawa serwetek zgłoszonych do konkursu. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na prezentację serwetek podczas wystawy oraz na publikację ich fotografii w materiałach promocyjnych konkursu.

18. Zgłoszone do konkursu serwetki zostaną zwrócone uczestnikom.

 

MUZEUM TKACTWA W KAMIENNEJ GÓRZE

KARTA ZGŁOSZENIA

KONKURS NA RĘCZNIE WYKONANĄ SERWETKĘ

SERWETKI 2019

 

Imię…………………………………………

Nazwisko ………………………………

Adres………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu…………………………………………………………………………………………………

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………

Ilość zgłoszonych prac…………………………

L.p.

Praca konkursowa 

Technika

Materiał

Wymiary  

Projekt autorski 

(proszę zaznaczyć)

1. Serweta I

X tak

X nie

2. Serweta II

X tak

X nie

Wyrażam zgodę na udział w konkursie Serwetki 2019

Wyrażam zgodę na udział w wystawie pokonkursowej oraz na wykorzystanie wizerunków zgłoszonych prac  do celów promocyjnych konkursu.                                                       

Podpis…………………………………………

 

XI Ogólnopolski Konkurs na Ręcznie Wykonaną Serwetkę SERWETKI 2019

…………………………………………………………………………………………………………

/imię i nazwisko uczestnika konkursu/

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail,  w związku z wzięciem udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie na Ręcznie Wykonana Serwetkę SERWETKI 2019,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

………………………………………………                 …………………………………………………

/Miejscowość i data/                                                      /podpis/

□ wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, wizerunku pracy plastycznej oraz moich wypowiedzi  zgodnie    z art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zarejestrowanego podczas uczestnictwa w XI Ogólnopolskim Konkursie na Ręcznie Wykonana Serwetkę SERWETKI 2019, którego organizatorem jest Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. 

Zgoda obejmuje zamieszczanie zdjęć i wypowiedzi na stronie internetowej i mediach, w celu promowania działalności Muzeum Tkactwa w Kamiennej  Górze.                       

       …………………………………….                                                    ……………………………………………….

         /Miejscowość i data/                                                                             /podpis/

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze, pl. Wolności 11, 58-400 Kamienna Góra

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO, w związku z wyrażoną zgodą na wzięcie udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie na Ręcznie Wykonana Serwetkę SERWETKI 2019

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu i dla jakiego zostały zebrane.

5. Pan/i posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. Organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

7. Pana/i dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

8. Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją braku zgody będzie odmowa udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie na Ręcznie Wykonana Serwetkę SERWETKI 2019

Do góry