Strona główna  //  Wystawy  //  Wystawy czasowe

Od 21 października w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można oglądać wystawę zatytułowaną "Karkonosze w obrazach Friedricha Iwana". Wystawa poświęcona twórczości artysty urodzonego w Kamiennej Górze powstała z okazji 50 rocznicy jego śmierci. Na ekspozycji znajduje się ok. 300 prac. Są to obrazy olejne, akwarelowe i akwafortowe z widokami Karkonoszy oraz miast i okolicznych miejscowości. Wystawa jest największą prezentacją dzieł jakąkolwiek udało się zebrać.

Czytaj więcej: Karkonosze w obrazach Friedricha Iwana
 

Od 19 maja w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można oglądać wystawę „W dawnej kuźni”. Ekspozycja pokazuje, jak ważną postacią dla dawnej społeczności był zawód kowala. Było to zajęcie tylko dla wytrwałych. Wyposażenie „profesjonalnej” kuźni zajmowało lata. Dobry mistrz miał dużo rozmaitych narzędzi do obróbki żelaza. Oprócz wyposażenia ważne były umiejętności i doświadczenie. Kowal wytwarzał narzędzia, żelazne części ”zamienne”, nitował i spajał uszkodzone sprzęty, podkuwał konie oraz, w zależności od potrzeby, wykonywał wyroby na zlecenie np. kraty do okien, drzwi dla kościołów czy urzędów.

Czytaj więcej: W dawnej kuźni...
 

Począwszy od maja 2013 r. w kamiennogórskim Muzeum Tkactwa można oglądać wystawę obejmującą wizerunki Osób Boskich i świętych. Tradycja kościoła katolickiego w zakresie ukształtowania ikonografii sztuki sakralnej jest bardzo bogata.Wiara „w świętych obcowanie”, to jest we wstawiennictwo świętych w pozyskiwaniu łask Bożych, przez wieki ukształtowała całe bogactwo przedstawień świętych patronów. Zgromadzone na wystawie dzieła sztuki przedstawiają wiele postaci świętych z atrybutami, nawiązującymi do ich zawodu, żywota, męczeństwa, wizji mistycznych albo cnót. Na wystawie przedstawiono wiele przykładów sztuki sakralnej pochodzących z dawnego wyposażenia kościołów, kapliczek oraz służących pobożności ludowej.

Czytaj więcej: Święci patronowie i wspomożyciele
 
Do góry