Strona główna  //  Wystawy  //  Wystawy czasowe

Od stycznia 2017 r. w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można oglądać wystawę poświęconą niezwykłej postaci. Ekspozycja powstała z okazji 200-lecia urodzin Johanna Ernsta Benjamina Bilsego - muzycznego geniusza ze Śląska. 

Czytaj więcej: Johann Ernst Benjamin Bilse
 

Od 17 września w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze można oglądać wystawę tkaniny Marii Teresy Chojnackiej pt. "Własny relief splotowy".

Czytaj więcej: Własny relief splotowy
 

Od 1 marca w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze oglądać można wystawę łowiecką pt. „Co w kniei drzemie?”. Jest to kolejna okazja do zapoznania się z naszą rodzimą fauną leśną oraz tradycją łowiecką i jej rolą, jaką odgrywa dzisiaj. Od kiedy człowiek pojawił się na Ziemi, musiał przystosować się do warunków panujących w jego otoczeniu. Dziś to człowiek przystosowuje środowisko do własnych potrzeb. Obecnie nasza przyroda jest zależna od nas samych i jeśli ją zaniedbamy, w krótkim czasie możemy przyczynić się do jej zamierania. Największy pozytywny wpływ na utrzymanie naszej fauny mają myśliwi. Prawidłowe utrzymywanie liczebności populacji na danym obszarze stało się priorytetem. Dzięki temu nie dochodzi do przegęszczenia gatunków w danym miejscu i tym samym ograniczone jest zjawisko przejmowania siedlisk przez jedną populację kosztem drugiej.

Czytaj więcej: Wystawa łowiecka "Co w kniei drzemie?"
 

Wystawa prezentuje historię działalności kamiennogórskiego przedsiębiorcy i fabrykanta F.V. Grünfelda. Dzieje rodziny oraz charakter produkcji włókienniczej ukazane zostały na bogato ilustrowanych planszach tekstowych. Ekspozycję uzupełniają fotografie, dokumenty firmy Grünfeld, przykłady wyrobów tekstylnych. Zobaczyć można opracowany opis architektury zabytkowego budynku w Kamiennej Górze, wraz z fotografiami, bogato zdobionych malowidłami, wnętrz. Szczególną uwagę poświęcono oddziałom firmy w Berlinie i Kolonii. Fotografie tkalni, szwalni, oddziału przygotowawczego, oddziałów zbytu prezentują strukturę produkcji fabryki Grünfeld oraz różnorodne rodzaje asortymentu. Na wystawie umieszczono pamiątki dokumentujące, szczególnie obchodzone w Kamiennej Górze, uroczystości jubileuszowe przedsiębiorstwa Grünfeld.

Czytaj więcej: F.V. Grünfeld - historia fabryki w Kamiennej Górze
 

Począwszy od maja 2013 r. w kamiennogórskim Muzeum Tkactwa można oglądać wystawę obejmującą wizerunki Osób Boskich i świętych. Tradycja kościoła katolickiego w zakresie ukształtowania ikonografii sztuki sakralnej jest bardzo bogata.Wiara „w świętych obcowanie”, to jest we wstawiennictwo świętych w pozyskiwaniu łask Bożych, przez wieki ukształtowała całe bogactwo przedstawień świętych patronów. Zgromadzone na wystawie dzieła sztuki przedstawiają wiele postaci świętych z atrybutami, nawiązującymi do ich zawodu, żywota, męczeństwa, wizji mistycznych albo cnót. Na wystawie przedstawiono wiele przykładów sztuki sakralnej pochodzących z dawnego wyposażenia kościołów, kapliczek oraz służących pobożności ludowej.

Czytaj więcej: Święci patronowie i wspomożyciele
 
Do góry