Strona główna  //  Zbiory  //  Pracownia konserwatorska

Pracownia konserwatorska w Muzeum Tkactwa rozpoczęła działalność w 2008 roku. Zakończono wówczas remont muzeum i oddano nowocześnie wyposażoną pracownię. Zespół konserwatorski stanowią: kierownik Anna Kościów – konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej oraz Piotr Żurawski – renowator
i rzeźbiarz.

Własna pracownia konserwatorska pozwala profesjonalnie i sprawnie odnowić te eksponaty, które wymagają interwencji konserwatorskiej. Wszystkie ekspozycje muzeum zostały urządzone wyłącznie z muzealiów w dobrym stanie zachowania. W naszych magazynach przechowywane są zbiory, które wymagają konserwacji i sukcesywnie, zgodnie z planem, poddawane są zabiegom konserwatorskim.

Od czasu powstania placówki poddano konserwacji już ponad 300 obiektów, w tym: krosna, kołowrotki, międlice, przęślice, czesaki, szczotki do czesania lnu oraz szafy, skrzynie cechowe i posagowe, zydle, sprzęty gospodarstwa domowego, obrazy, obrazy na szkle, rzeźby oraz tekstylia. Prowadzone prace konserwatorskie, w przypadku przedmiotów wykonanych z drewna, skupiają się w pierwszej kolejności na zapobieganiu destrukcji drewna powodowanej przez drewnojady. Najistotniejszym zadaniem stojącym przed konserwatorami jest przywracanie przedmiotom dobrego stanu zachowania poprzez wzmacnianie lub odtwarzanie konstrukcji, uzupełnianie brakujących fragmentów rzeźbiarskich, oczyszczanie powierzchni, woskowanie lub politurowanie, rekonstrukcję złoceń
i polichromii.

Do zadań pracowni należy także szeroko rozumiana opieka nad muzealiami. Jest to nie tylko konserwacja obiektów, ale także profilaktyka konserwatorska – m.in. polegająca na zapewnieniu odpowiednich warunków klimatycznych eksponatom w magazynach i na ekspozycjach. Zespół konserwatorski wypełnia również zadania edukacyjne. Lekcje muzealne na temat sztuki konserwacji oraz specyfiki zbiorów muzeum cieszą się ogromnym powodzeniem wśród młodzieży.

Pracownia konserwatorska stosuje zasadę jak najmniejszej ingerencji w substancję oryginału zabytku.

 

Konserwator Anna Kościów podczas renowacji kołowrotka, 2011


Rzeźbiarz i renowator, Piotr Żurawski, wykonuje replikę rzeźby znajdującej się
w zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, 2011Opiekun ekspozycji, Bożena Orczykowska, podczas prac profilaktycznych
przy zabytkowej chorągwi, 2011Michał Stołpiec wraz z pracownikami zakładu kamieniarskiego przy montażu epitafium Eliasa Beuchela sen.
po przeprowadzonej konserwacji w roku 2009, na dziedzińcu Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze
 Kartusz ramy do obrazu, stan zachowania przed konserwacją, 2009, nr inwentarzowy MTD 14-S


 

Kartusz ramy do obrazu w trakcie konserwacji, 2009, nr inwentarzowy MTD 14-S

 


 
Portret pastora Ernesta Lebrechta Sempera (1722-1758)
z kartuszem ramy po konserwacji, nr inwentarzowy MTD 14-SSkrzynia posagowa przed konserwacją, 2008, nr inwentarzowy MTD 410-SFragment skrzyni posagowej w trakcie konserwacji, 2009, nr inwentarzowy MTD 410-SSkrzynia posagowa po konserwacji, drewno polichromowane, złocone,
2 poł. XVII wieku, 2009, nr inwentarzowy MTD 410-SKołyska, drewno rzeźbione, malowane, stan przed konserwacją, 2009, nr inwentarzowy MTD 5812-S

 


 
Kołyska, stan po konserwacji, 2010, nr inwentarzowy MTD 5812-S

 


 
Szafa ludowa przed konserwacją, drewno polichromowane,
1 poł. XVIII wieku, 2008, nr inwentarzowy MTD 1081-S

 


 
Fragment szafy z płycinami pejzażowymi podczas wstępnej konserwacji,
oczyszczania z zabrudzeń, 2008, nr inwentarzowy MTD 1081-S

 


 
Szafa z płycinami pejzażowymi w trakcie konserwacji, prawe skrzydło drzwi po oczyszczeniu,
2008, nr inwentarzowy MTD 1081-S

 


 
Szafa ludowa z płycinami pejzażowymi po konserwacji, 2009, nr inwentarzowy MTD 1081-S

Do góry