O nas

Muzeum w Kamiennej Górze zostało założone przez grupę pasjonatów w latach 30. XX wieku. 23 września 1932 roku Towarzystwo Muzeum Regionalnego powiatu kamiennogórskiego powołało komisję ekspertów, których zadaniem było gromadzenie i opracowanie naukowe eksponatów. Uroczyste otwarcie Muzeum Regionalnego w Kamiennej Górze odbyło się w czerwcu 1939 roku. Jego kierownikiem i współzałożycielem został Ernst Kunick, historyk-regionalista. Na siedzibę muzeum wybrano kamienicę mieszczańską, która w XVIII wieku należała do kupca Johanna Davida Fischera. Muzeum zajęło pomieszczenia po zlikwidowanej loży masońskiej. Od początku zakładano, że wiodącym profilem muzeum będzie tkactwo i włókiennictwo.

Po II wojnie światowej muzeum wznowiło działalność w 1947 roku. Kierowane było przez Stanisława Sabaka. Przez dziesięciolecia muzeum przekształcało się i wzbogacało zbiory. Od 1969 roku muzeum funkcjonowało jako Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego. W 2011 roku nastąpiła zmiana nazwy muzeum na Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.

W 2008 roku przeprowadzono remont kapitalny muzeum przy zaangażowaniu środków z budżetu gminy Kamienna Góra i Unii Europejskiej, w ramach programu INTERREG III A. Muzeum znacznie zwiększyło powierzchnię wystawienniczą i magazynową. Dziedziniec czteroskrzydłowej kamienicy został przykryty szklanym dachem, tworząc nową przestrzeń do działań kulturalnych i nową jakość estetyczną. Po remoncie Muzeum zajmuje dużą kamienicę wraz z obszerną, trójskrzydłową oficyną, połączoną z budynkiem głównym. Obiekt został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Muzeum współpracuje z placówkami oświatowymi i naukowymi w kraju i za granicą.

Od 2018 roku dyrektorem muzeum jest Małgorzata Ogonowska.

Zbiory muzeum gromadzone są w kilku działach.

W DZIALE TKACTWA gromadzone są zabytki związane z obróbką naturalnych włókien, przedmioty używane do ręcznej produkcji przędzy i tkanin oraz mechaniczne i automatyczne urządzenia i maszyny włókiennicze. W Dziale Tkactwa przechowywane są zabytkowe tkaniny, zarówno użytkowe, jak i artystyczne. Znaczącą grupę zabytków stanowią elementy stroju ludowego. Osobną kolekcję stanowi zbiór współczesnej unikatowej tkaniny artystycznej.

DZIAŁ HISTORYCZNO-NUMIZMATYCZNY gromadzi m.in. mapy, dokumenty, zbiory archeologiczne i historyczne związane z historią regionu. Zbiory numizmatyczne obejmują m.in. skarb monet srebrnych z Dębrznika, monety starożytne, średniowieczne, nowożytne oraz współczesne, medale, zabytki sfragistyczne. Liczną grupę muzealiów stanowi zbiór zabytkowych i współczesnych banknotów.

DZIAŁ SZTUKI zawiera kolekcję malarstwa sztalugowego, zbiór grafiki, śląskie obrazki na szkle, zabytki związane z organizacją cechową, sprzęty i narzędzia gospodarskie, meble ludowe. Z Gabinetu Osobliwości przy Kościele Łaski do muzeum przekazano wiele oryginalnych eksponatów, m.in. strój dziecięcy Inuity („Eskimosa”), warcaby Napoleona, modele anatomiczne z kości słoniowej (pocz. XVIII w.), kilka unikatowych instrumentów dętych drewnianych, paletę malarską M. Willmanna.

BIBLIOTEKA MUZEALNA powstała wraz z założeniem Muzeum Regionalnego w Kamiennej Górze. Dziś księgozbiór liczy ponad 3500 woluminów i podzielony jest na dwie części: księgozbiór zabytkowy i księgozbiór podręczny. Księgozbiór zabytkowy liczy 136 starodruków. Przeważającą część tworzą dzieła o tematyce teologicznej, ale znajdziemy w nim również ciekawe pozycje z innych dziedzin nauki: geografii, astronomii, medycyny, historii i biologii.