Pracownia konserwatorska

Pracownia konserwatorska w Muzeum Tkactwa rozpoczęła działalność w 2008 roku. Pracownia konserwatorska pozwala profesjonalnie i sprawnie odnowić te eksponaty, które wymagają interwencji konserwatorskiej. Do zadań pracowni należy także szeroko rozumiana opieka nad muzealiami. Jest to nie tylko konserwacja obiektów, ale także profilaktyka konserwatorska – m.in. polegająca na zapewnieniu odpowiednich warunków klimatycznych eksponatom w magazynach i na ekspozycjach. Wszystkie ekspozycje muzeum zostały urządzone wyłącznie z muzealiów w dobrym stanie zachowania. W naszych magazynach przechowywane są zbiory, które wymagają konserwacji i sukcesywnie, zgodnie z planem, poddawane są zabiegom konserwatorskim.

Pracownia konserwatorska Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze wykonuje również odpłatnie zlecenia konserwatorskie.

 Kierownik Anna Kościów – konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej.

renowacja figury

renowacja figury 1