Publikacje

plakaty publikacji

Muzeum zajmuje się opracowaniem zbiorów oraz zagadnień historycznych w formie publikacji książkowych i multimedialnych. Wybrane publikacje dostępne w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze:

  • „Friedrich Iwan” – katalog wystawy
  • „Piękno stroju ludowego. Strój dolnośląski”
  • „Kościół Łaski w Kamiennej Górze”
  • „Ratusz w Kamiennej Górze”
  • „Z dziejów Kamiennej Góry” – katalog wystawy
  • „Skarby lwowskie w opactwie benedyktynek w Krzeszowie”
  • „Tradycyjne techniki zdobienia tkanin”
  • „Zabytkowe instrumenty muzyczne w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze”

 

Wydawnictwa drukowane dostępne są w naszym sklepie muzealnym.

Muzeum posiada w sprzedaży także publikacje naukowe i popularno-naukowe na temat historii regionu, albumy i materiały promocyjne wydane przez inne podmioty. W sklepie muzealnym dostępne są pocztówki, zakładki, magnesy, znaczki turystyczne, wyroby lniane i inne pamiątki.