Zbiory muzeum na wystawie we Wrocławiu

osoby w muzeum16 kwietnia 2023 roku Centrum na Przedmieściu we Wrocławiu zaprosiło na wernisaż prac Reginy Wieżań-Siemieńskiej. Eksponowane tkaniny unikatowe, będące dziełami tej artystki, pochodzą ze zbiorów Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Na czas wystawy wrocławska instytucja wypożyczyła kilkanaście tkanin artystycznych z muzeum.
Przypomnijmy, że Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze w 2022 roku wzbogaciło zbiory współczesnej tkaniny unikatowej o ponad 80 prac Reginy Wieżań-Siemieńskiej. Dzieła przekazali muzeum synowie zmarłej artystki. Uroczyste przekazanie tkanin do kolekcji, połączone z wernisażem wystawy "Regina Wieżan-Siemieńska (1925-2016). Tkanina", odbyło się w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze 4 listopada 2022 roku.