Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Haftu i Koronki

Konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Konkurs na ręcznie wykonaną pracę ma na celu kultywowanie polskich tradycji hafciarstwa i koronkarstwa, kształtowanie świadomości regionalnej, aktywizowanie rękodzielników, wspieranie profesjonalnej i amatorskiej twórczości artystycznej. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace konkursowe należy złożyć do 12.11.2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej. Szczegóły w załączonym regulaminie (zawiera m.in. wskazówki opisania zgłaszanych prac oraz klauzulę RODO). Do pobrania również karta zgłoszeniowa, którą należy wypełnić i dołączyć do prac.

Karta zgłoszenia

Regulamin