Prezentacje 2024 (Zaproszenie)

Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze zaprasza plastyków do wzięcia udziału w XXX Przeglądzie Twórczości Plastyków Ziemi Kamiennogórskiej PREZENTACJE 2024, organizowanym w ramach Dni Kamiennej Góry.

Wszystkich dorosłych plastyków z powiatu kamiennogórskiego, którzy chcą zaprezentować swą twórczość - malarstwo, grafikę, fotografię, rzeźbę, tkaninę artystyczną – prosimy o dostarczenie do Muzeum Tkactwa jednej pracy, która nie była eksponowana na wcześniejszych Prezentacjach. W przypadku fotografii prosimy dostarczyć taką liczbę prac, by mieściły się w jednej ramie o wymiarach 100 x 70 cm.

TERMIN DOSTARCZENIA PRAC – DO 15 LIPCA 2024 r.

Każda praca powinna być opisana metryczką:
Imię i nazwisko autora  ………………………………………………………………………………………………
Tytuł pracy, technika    ……………………………………………………………………………………………….
Tel. kontaktowy …………………………………………………………………………………………………………

Warunkiem przyjęcia pracy na wystawę jest podpisanie przez autora zgody na wykorzystanie wizerunku.
Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi 9 sierpnia o godz. 16.00 w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.

Dodatkowe informacje – 75 744 22 75

RODO

KARTA ZGŁOSZENIA