13 maja 2023 – Noc Muzeów (Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze), 27 maja 2023 – Kamiennogórska Giełda Retro (rynek w Kamiennej Górze)  13 maja 2023 – Noc Muzeów (Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze), 27 maja 2023 – Kamiennogórska Giełda Retro (rynek w Kamiennej Górze)